כאוס

כאוס – אזון נכון בחיים אפשר למצוא רק על התפר שבין כאוס לסדר.

הכאוס הוא אפשרות לשינויי ובלעדיו אין תקוה.

בתוך כאוס גמור אין בטחון, אין מנוחה… כך שמידת הסדר הכרחית אני זקוקה לביטחון ולסדר כדי לחולל שינוי.

חלקי תמונות...

= היצירה נמכרה