אשקלון 2
פרויקט דירות לדוגמה חברת אזורים באשקלון
בתקציב מינימלי לעיצוב פנים: תכנון, ביצוע, ליווי ופיקוח
בחירת כל הפריטים בחללי הדירות
אשקלון 2a
פרויקט דירות לדוגמה חברת אזורים באשקלון
בתקציב מינימלי לעיצוב פנים: תכנון, ביצוע, ליווי ופיקוח
בחירת כל הפריטים בחללי הדירות
אשקלון3a
פרויקט דירות לדוגמה חברת אזורים באשקלון
בתקציב מינימלי לעיצוב פנים: תכנון, ביצוע, ליווי ופיקוח
בחירת כל הפריטים בחללי הדירות
אשקלון 9
פרויקט דירות לדוגמה חברת אזורים באשקלון
בתקציב מינימלי לעיצוב פנים: תכנון, ביצוע, ליווי ופיקוח
בחירת כל הפריטים בחללי הדירות
אשקלון3b
פרויקט דירות לדוגמה חברת אזורים באשקלון
בתקציב מינימלי לעיצוב פנים: תכנון, ביצוע, ליווי ופיקוח
בחירת כל הפריטים בחללי הדירות
אשקלון4
פרויקט דירות לדוגמה חברת אזורים באשקלון
חדרי ילדים בדירות
בחירת כל הפריטים בחללי הדירות
אשקלון3
פרויקט דירות לדוגמה חברת אזורים באשקלון
חדרי ילדים בדירות
בחירת כל הפריטים בחללי הדירות
אשקלון6
פרויקט דירות לדוגמה חברת אזורים באשקלון
חלל מגורים ופינת אוכל
בחירת כל הפריטים בחללי הדירות
אשקלון5
פרויקט דירות לדוגמה חברת אזורים באשקלון
חלל מגורים ופינת אוכל
בחירת כל הפריטים בחללי הדירות
אשקלון8
פרויקט דירות לדוגמה חברת אזורים באשקלון
חדרי ילדים בממ״דים
בחירת כל הפריטים בחללי הדירות
אשקלון7
פרויקט דירות לדוגמה חברת אזורים באשקלון
חדרי ילדים בממ״דים
בחירת כל הפריטים בחללי הדירות
אשקלון10
פרויקט דירות לדוגמה חברת אזורים באשקלון
חדרי ילדים בממ״דים
בחירת כל הפריטים בחללי הדירות